1. Á quân
  số bài thi 144
  Bài tham dự #144 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 153
  Bài tham dự #153 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 152
  Bài tham dự #152 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 148
  Bài tham dự #148 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
  Bị từ chối
  0 Thích