1. Á quân
    số bài thi 41
    Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
    Bị từ chối
    0 Thích