1. Á quân
    số bài thi 142
    Bài tham dự #142 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for a fragrance/perfume related project -> Fragmentation
    Bị từ chối
    0 Thích