Bảng thông báo công khai

 • nayeemhassan3432
  nayeemhassan3432
  • cách đây 2 tháng

  Why did you copy my design?
  But I will report in your name.

  • cách đây 2 tháng
  1. iambilal786
   iambilal786
   • cách đây 2 tháng

   Are you mad ????

   • cách đây 2 tháng
  2. iambilal786
   iambilal786
   • cách đây 2 tháng

   These are square , not polygons. You are just out of your mind

   • cách đây 2 tháng