Freelancer: JonG247
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

ZEN kombucha bottle mockup

Hi here's my entry. Final designs will be more polished and include .ai and psd files, any changes or comments please let me know.

Bài tham dự cuộc thi #6 cho Logo & package design: kombucha brand
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.