Fegarx Avatar

Các bài tham dự của Fegarx

Cho cuộc thi Logo para una pequeña ciudad

 1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Logo para una pequeña ciudad
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Logo para una pequeña ciudad
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Logo para una pequeña ciudad
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Logo para una pequeña ciudad
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Logo para una pequeña ciudad
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Logo para una pequeña ciudad
  Đã rút