aliayss Avatar

Các bài tham dự của aliayss

Cho cuộc thi Logo professionel Live Y Dream

 1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Logo professionel Live Y Dream
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Logo professionel Live Y Dream
  Bị từ chối
  0 Thích