kurniaharahap Avatar

Các bài tham dự của kurniaharahap

Cho cuộc thi Logo-Design for a Pop-Band

 1. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Logo-Design for a Pop-Band
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Logo-Design for a Pop-Band
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Logo-Design for a Pop-Band
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Logo-Design for a Pop-Band
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Logo-Design for a Pop-Band
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Logo-Design for a Pop-Band
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Logo-Design for a Pop-Band
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Logo-Design for a Pop-Band
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi Logo-Design for a Pop-Band
  1 Thích