1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Logo,letterhead ,Business card ,flyers , Company Profile for smart home and networking
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Logo,letterhead ,Business card ,flyers , Company Profile for smart home and networking
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Logo,letterhead ,Business card ,flyers , Company Profile for smart home and networking
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Logo,letterhead ,Business card ,flyers , Company Profile for smart home and networking
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Logo,letterhead ,Business card ,flyers , Company Profile for smart home and networking
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Logo,letterhead ,Business card ,flyers , Company Profile for smart home and networking
  Bị từ chối
  0 Thích