Freelancer: prakash777pati
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo for a rock band

Hello! Here my design for your contest. Hope you like it. Please rate and feedback. Thank you!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    157
                   cho                     Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
Bài tham dự #157

Bảng thông báo công khai

 • jorgens
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Demasiado agresivo. Gracias por tu tiempo y esfuerzo!

  • cách đây 3 tháng