1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Looking 4 fashionable custom design for iPad 2! Not a case but the iPad itself!
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Looking 4 fashionable custom design for iPad 2! Not a case but the iPad itself!
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Looking 4 fashionable custom design for iPad 2! Not a case but the iPad itself!
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Looking 4 fashionable custom design for iPad 2! Not a case but the iPad itself!
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Looking 4 fashionable custom design for iPad 2! Not a case but the iPad itself!
  Đã rút