1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Looking for Graphic Artists to design popular Cartoon Themed Images
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Looking for Graphic Artists to design popular Cartoon Themed Images
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Looking for Graphic Artists to design popular Cartoon Themed Images
  0 Thích