1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Looking for a redesign of the header of leefcomfort.nl
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Looking for a redesign of the header of leefcomfort.nl
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Looking for a redesign of the header of leefcomfort.nl
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Looking for a redesign of the header of leefcomfort.nl
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Looking for a redesign of the header of leefcomfort.nl
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Looking for a redesign of the header of leefcomfort.nl
  Bị từ chối
  0 Thích