1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Looking for a redesign of the header of leefcomfort.nl
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Looking for a redesign of the header of leefcomfort.nl
  Bị từ chối
  1 Thích