JackCharm Avatar

Các bài tham dự của JackCharm

Cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY

 1. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY
  Bị từ chối
  0 Thích