dand3li8n Avatar

Các bài tham dự của dand3li8n

Cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY

 1. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY
  Bị từ chối
  0 Thích