salvatorer Avatar

Các bài tham dự của salvatorer

Cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY

 1. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Magazine Advertisement for SMUKY
  Đã rút