basudebsarker Avatar

Các bài tham dự của basudebsarker

Cho cuộc thi Make Me a Logo!

 1. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Make Me a Logo!
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Make Me a Logo!
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Make Me a Logo!
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Make Me a Logo!
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Make Me a Logo!
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Make Me a Logo!
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Make Me a Logo!
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Make Me a Logo!
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Make Me a Logo!
  Đã rút