Freelancer: asanmallick
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

This is a sample videos Edited

You can definitely take this video using this sample video youtube or anything else that would be great

Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

 • vadimsoloviev
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  One video from you, I think, is enough. No more need.

  • cách đây 2 tháng
  1. asanmallick
   asanmallick
   • cách đây 2 tháng

   ok no problem and thank you

   • cách đây 2 tháng
 • vadimsoloviev
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  No need to make a video with Russian text. It is necessary to make a video without text.

  • cách đây 2 tháng
  1. asanmallick
   asanmallick
   • cách đây 2 tháng

   Well tell me which video

   • cách đây 2 tháng
 • asanmallick
  asanmallick
  • cách đây 2 tháng

  Well tell me which video

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...