poraglogo Avatar

Các bài tham dự của poraglogo

Cho cuộc thi Make us a company logo

 1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Make us a company logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Make us a company logo
  Bị từ chối
  0 Thích