Freelancer: Graphichole73
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Graphic design

please view and feedback on the design made according to you design combination it will help me learn and improve thankyou STAY SAFE IN COVID19 PANDEMIC


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    91
                   cho                     Meditation on a poncho
Bài tham dự #91

Bảng thông báo công khai

 • Graphichole73
  Graphichole73
  • cách đây 2 tháng

  please any feedback

  • cách đây 2 tháng
 • Graphichole73
  Graphichole73
  • cách đây 2 tháng

  please declare us the winner

  • cách đây 2 tháng
 • Graphichole73
  Graphichole73
  • cách đây 2 tháng

  ????

  • cách đây 2 tháng
 • Graphichole73
  Graphichole73
  • cách đây 2 tháng

  any feedback

  • cách đây 2 tháng
 • Graphichole73
  Graphichole73
  • cách đây 2 tháng

  any feedback to increase my chances of winning

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...