Freelancer: R4syidahc0
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Meditation on a poncho3

Hello, I hope you like my design. Please contact me if you want to change anything


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    92
                   cho                     Meditation on a poncho
Bài tham dự #92

Bảng thông báo công khai

 • innerwarriorsp
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  The type face is not so easy to read. Nice design though.

  • cách đây 4 tháng