bolonnikov Avatar

Các bài tham dự của bolonnikov

Cho cuộc thi Mix and Match Banner

 1. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Mix and Match Banner
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Mix and Match Banner
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Mix and Match Banner
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Mix and Match Banner
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Mix and Match Banner
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Mix and Match Banner
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Mix and Match Banner
  Bị từ chối
  0 Thích