Freelancer: richardwct
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

mix match

Hi, kindly check this. Let me know if have any issue. Thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    32
                   cho                     Mix and Match Banner
Bài tham dự #32

Bảng thông báo công khai

 • cfs1
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  If you win, would you also be able to give me an image without this logo included?

  • cách đây 2 tháng
  1. richardwct
   richardwct
   • cách đây 2 tháng

   yes, will provide PSD editable file too.

   • cách đây 2 tháng