1. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi MobileAssistant.Net Logo **Hiring new Designers too That Love Awesome Design
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi MobileAssistant.Net Logo **Hiring new Designers too That Love Awesome Design
  1 Thích