1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi MobileAssistant.Net Logo **Hiring new Designers too That Love Awesome Design
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi MobileAssistant.Net Logo **Hiring new Designers too That Love Awesome Design
  1 Thích