subir1978 Avatar

Các bài tham dự của subir1978

Cho cuộc thi Modernize Logo

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Modernize Logo
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Modernize Logo
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Modernize Logo
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Modernize Logo
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Modernize Logo
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Modernize Logo
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Modernize Logo
  0 Thích