Freelancer: gakuraa
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

anything changes can be made. for the durkopp should I put all the logo or just the text? please give me feedback thank you


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    24
                   cho                     Motorbikes by FS
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

 • gakuraa
  gakuraa
  • cách đây 3 tháng

  please look at all image attached

  • cách đây 3 tháng