fazel5333 Avatar

Các bài tham dự của fazel5333

Cho cuộc thi Movie poster design

 1. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Illustrator cho cuộc thi Movie poster design
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Illustrator cho cuộc thi Movie poster design
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Illustrator cho cuộc thi Movie poster design
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Illustrator cho cuộc thi Movie poster design
  Đã rút