Freelancer: fazel5333
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Movie poster design

I hope you like it. please let me how can I improve my design?


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    43
                   cho                     Movie poster design
Bài tham dự #43

Bảng thông báo công khai

 • fazel5333
  fazel5333
  • cách đây 4 tháng

  is the stripper curvey enough?

  • cách đây 4 tháng
  1. fazel5333
   fazel5333
   • cách đây 4 tháng

   :)

   • cách đây 4 tháng