masimpk Avatar

Các bài tham dự của masimpk

Cho cuộc thi NEW DESIGN Design pattern print product.

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi NEW DESIGN
Design pattern print product.
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi NEW DESIGN
Design pattern print product.
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi NEW DESIGN
Design pattern print product.
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi NEW DESIGN
Design pattern print product.
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi NEW DESIGN
Design pattern print product.
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi NEW DESIGN
Design pattern print product.
  Đã rút