Bảng thông báo công khai

 • Dmitriy303
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  Если честно идея сама данного варианта.....что то не то

  • cách đây 6 năm
 • Dmitriy303
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  На всех расцветках фона должен быть одинаковый цвет рисунка.

  • cách đây 6 năm
 • vasystaryj
  vasystaryj
  • cách đây 6 năm

  Вы имели ввиду так?

  • cách đây 6 năm