noorpiccs Avatar

Các bài tham dự của noorpiccs

Cho cuộc thi NFG .NFT Logo

 1. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi NFG .NFT Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi NFG .NFT Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi NFG .NFT Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi NFG .NFT Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi NFG .NFT Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi NFG .NFT Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi NFG .NFT Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi NFG .NFT Logo
  Bị từ chối
  0 Thích