Ppdjr Avatar

Các bài tham dự của Ppdjr

Cho cuộc thi NGO Name contest

 1. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Branding cho cuộc thi NGO Name contest
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Branding cho cuộc thi NGO Name contest
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Branding cho cuộc thi NGO Name contest
  0 Thích