Freelancer: RaheelArtist
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Liposuction - The Mexican Plastic Surgery Center

This is the logo concept for Mexican Plastic Surgery Center. The Slogan "Protect Your Skin You're in".

Bài tham dự cuộc thi #20 cho Name + Design logo + slogan
Bài tham dự #20

Bảng thông báo công khai

 • AsmaKhan01
  AsmaKhan01
  • cách đây 4 năm

  Good Work

  • cách đây 4 năm
 • AreebaUmer
  AreebaUmer
  • cách đây 4 năm

  Sleek & elegant (Y)

  • cách đây 4 năm