NanoMatrix_logo

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: ₹3500
 • Các bài thi đã nhận: 160

Tóm tắt cuộc thi

We are business house based in India which is venturing into the production of Graphene in India. Graphene - the wonder material is a revolutionary Nano material which will change the future of Nano technology based applications and shall be used in +100 applications which includes electronics, batteries, solar, defense.

Since our company shall be a ‘Graphene Producer’, and our company shall be producing further value added product, so looking for innovative logo which are more suitable to our product.

The name of the company is ‘Nanomatrix Materials Private Limited’.

There shall be 2 forms of Logo,

1. Depicting ‘Nanomatrix’ or ‘Materials’ or ‘Nanomatrix Materials’ Logo. This shall be the Master Logo used for our Graphene material.

2. Once Master Logo is finalized, then a sub logo shall also be derived which shall look like ‘NM’ (the abbreviation of NanoMatrix or Nanomatrix Materials). This NM logo shall be used as the Prefix in the Value Added Products which shall look like it is the part of Nanomatrix. The idea is to use the NM logo in various products like ‘NM’ Batteries, ‘NM’ Solar, ‘NM’ Polymer etc. The way ‘3M’ company product line is shown.

To Remember:
1. Then it should look like a nano-tech / graphene tech producer.
2. Should be Hi-Tech / Nano Tech / and shall depict that we are producer of best quality graphene.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!