buzziserena Avatar

Các bài tham dự của buzziserena

Cho cuộc thi Need a PROFESSIONAL and CLEAN product insert

 1. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Need a PROFESSIONAL and CLEAN product insert
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Need a PROFESSIONAL and CLEAN product insert
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Need a PROFESSIONAL and CLEAN product insert
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Need a PROFESSIONAL and CLEAN product insert
  Đã rút