1. Á quân
    số bài thi 2
    Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
    Bị từ chối
    0 Thích