1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
  3 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
  Graphic Design Bài thi #17 cho Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
  Graphic Design Bài thi #17 cho Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
  Graphic Design Bài thi #17 cho Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
  Graphic Design Bài thi #11 cho Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
  Graphic Design Bài thi #11 cho Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
  1 Thích