zolcsaktamas Avatar

Các bài tham dự của LAFAGRA

Cho cuộc thi Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs

 1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
  1 Thích