Freelancer: LAFAGRA
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Box Set Version 2

My previous box set with the requested modifications


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    13
                   cho                     Need graphics for a DVD box set package including 3 DVDs
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

 • clearspark
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  Thanks, but not quite up to par.

  • cách đây 6 năm