Bảng thông báo công khai

 • techydiva23
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Can you make it look more like a "gift"

  • cách đây 2 tháng
  1. marufhassan72
   marufhassan72
   • cách đây 2 tháng

   ok sir i will make it But .as a designer i think this logo looks perfect for your site..i visit your site and research on it.

   • cách đây 2 tháng
  2. marufhassan72
   marufhassan72
   • cách đây 2 tháng

   sir update my entry .it's #116 no mockup used.

   • cách đây 2 tháng
 • techydiva23
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  I see it nice

  • cách đây 2 tháng
 • techydiva23
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  i like this design, show me the logo by itself

  • cách đây 2 tháng
  1. marufhassan72
   marufhassan72
   • cách đây 2 tháng

   ok sir

   • cách đây 2 tháng
  2. marufhassan72
   marufhassan72
   • cách đây 2 tháng

   check my #91 entry sir

   • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...