1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Need photshop expert to re-design part of user interface (Running App)
  Graphic Design Bài thi #20 cho Need photshop expert to re-design part of user interface (Running App)
  Graphic Design Bài thi #20 cho Need photshop expert to re-design part of user interface (Running App)
  Graphic Design Bài thi #20 cho Need photshop expert to re-design part of user interface (Running App)
  1 Thích