1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Need photshop expert to re-design part of user interface (Running App)
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Need photshop expert to re-design part of user interface (Running App)
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Need photshop expert to re-design part of user interface (Running App)
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Need photshop expert to re-design part of user interface (Running App)
  1 Thích