Freelancer: jatacs
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

clean and modern

hope you like it.100% for edit upon your recommendation


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    41
                   cho                     Need photshop expert to re-design part of user interface (Running App)
Bài tham dự #41

Bảng thông báo công khai

 • jatacs
  jatacs
  • cách đây 8 năm

  Theres a little bit of hexagonal texture that give more modern look.

  • cách đây 8 năm