galalzoro Avatar

Các bài tham dự của galalzoro

Cho cuộc thi New FB Banners

 1. Á quân
  số bài thi 63
  Bài tham dự #63 về Graphic Design cho cuộc thi New FB Banners
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi New FB Banners
  Bị từ chối
  0 Thích