Bảng thông báo công khai

  • Zoltarhawk
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 8 năm

    Again - slight improvement - don'y like the shade of blue in the background - can you try it more blue.

    • cách đây 8 năm