WezH Avatar

Các bài tham dự của WezH

Cho cuộc thi New brand name for a t-shirt company

 1. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Logo Design cho cuộc thi New brand name for a t-shirt company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Logo Design cho cuộc thi New brand name for a t-shirt company
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Logo Design cho cuộc thi New brand name for a t-shirt company
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Logo Design cho cuộc thi New brand name for a t-shirt company
  Bị từ chối
  0 Thích