goldie8 Avatar

Các bài tham dự của goldie8

Cho cuộc thi New brand name for a t-shirt company

 1. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Logo Design cho cuộc thi New brand name for a t-shirt company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Logo Design cho cuộc thi New brand name for a t-shirt company
  Bị từ chối
  0 Thích