grafixsoul Avatar

Các bài tham dự của grafixsoul

Cho cuộc thi New ideas for Auto Touch Logo

 1. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi New ideas for Auto Touch Logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi New ideas for Auto Touch Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi New ideas for Auto Touch Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi New ideas for Auto Touch Logo
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi New ideas for Auto Touch Logo
  Đã rút